Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:01 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.85 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.67 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.8 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.17 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.5 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.53 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.8 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.96 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.75 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.53 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
4.71 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
6.16 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

987 mb

Gió

19.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
10.07 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
19.96 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
17.99 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
15.08 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
7.87 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.02 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.93 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.64 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.51 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.59 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.65 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
68%
3.31 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mây cụm Mây cụm
59%
3.38 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.86 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.63 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.67 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.94 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.25 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.92 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.23 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.02 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.87 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.08 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.33 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.19 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.11 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.64 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.82 km/giờ
Huyện Duy Xuyên
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

3.71