Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:43 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 28.3°
Sáng/Tối
29.2/ 31.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29.8°
Sáng/Tối
28.3/ 30.1°
Áp suất

998 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 26.5°
Sáng/Tối
29.3/ 31.3°
Áp suất

999 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 33.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 34.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 29.3°
Sáng/Tối
26.3/ 33.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 30°
Sáng/Tối
26.7/ 35.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 37.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 36.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Thấp/Cao

28.8°/32.7°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.2 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0