Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:41 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:08
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:05
Mưa vừa
Huyện Duy Xuyên
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

6.11