Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:12 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 20.9°
Sáng/Tối
24.8/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.6/ 21.6°
Sáng/Tối
19.6/ 22.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.5/ 21.6°
Sáng/Tối
21.6/ 22.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 22.6°
Sáng/Tối
20.6/ 23.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 22.5°
Sáng/Tối
22.2/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.3°
Sáng/Tối
21.1/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.2/ 23.3°
Sáng/Tối
22.2/ 27.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20.6°
Sáng/Tối
23.9/ 22.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 21.8°
Sáng/Tối
20.6/ 24.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.5/ 22.5°
Sáng/Tối
20.7/ 28.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:55
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:53
Thấp/Cao

19.1°/28.6°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

21.3 °C

Chỉ số UV

0.4