Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:11 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.2 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.29