Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:00 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa nhẹ
Huyện Duy Xuyên
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:12
Thấp/Cao

23°/24°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

1.48 km

Gió

2.97 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0