Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:30 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:19
Mưa vừa
Huyện Duy Xuyên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0