Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:06 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 31.6°
Sáng/Tối
25.2/ 32.7°
Áp suất

999 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.9°
Sáng/Tối
29.3/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 26.6°
Sáng/Tối
28.8/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 28.9°
Sáng/Tối
26.8/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.5°
Sáng/Tối
25.1/ 33.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 31.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Thấp/Cao

27.7°/35°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.79 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0