Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:26 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
27.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 25.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 24.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 23°
Sáng/Tối
23.7/ 24.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 22.9°
Sáng/Tối
23.4/ 24.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 22.9°
Sáng/Tối
23.1/ 25.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 22.7°
Sáng/Tối
21.1/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.1/ 22.6°
Sáng/Tối
22.6/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 22.2°
Sáng/Tối
22.3/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.6/ 22.6°
Sáng/Tối
22.7/ 26.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.3/ 22.7°
Sáng/Tối
21.8/ 27.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24.7°
Sáng/Tối
20.9/ 26.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 23.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 25.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 23.8°
Sáng/Tối
23.8/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.2/ 19.1°
Sáng/Tối
23.7/ 19.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Thấp/Cao

23.8°/27.5°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.41 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

3.34