Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:53 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Huyện Duy Xuyên
Đã cập nhật 21 phút trước
Ít mây 33°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Thấp/Cao

24°/37°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

9.27