Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:58 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:44
Mưa nhẹ
Huyện Duy Xuyên
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:36
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

3.89