Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:57 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0