Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:56 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
37.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
37.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35.4/ 27°
Sáng/Tối
25.3/ 33.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 27.7°
Sáng/Tối
25.4/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 27.3°
Sáng/Tối
25.4/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.7/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 26.5°
Sáng/Tối
24.9/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.4°
Sáng/Tối
24.8/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27°
Sáng/Tối
24.9/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 26.8°
Sáng/Tối
24.6/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 37.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Thấp/Cao

24.4°/39.7°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.79 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

7.78