Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:31 | 23/06/2024
Thấp/Cao
26.8/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.9/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.9/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.6/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.1/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.5/ 31.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.4/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.9/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 9 phút trước
Mưa nhẹ 27.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Thấp/Cao

24.5°/31.6°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0