Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:57 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Mưa vừa

19:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
2.55 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.18 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.36 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.28 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.53 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.39 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.62 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.05 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.77 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.59 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:17
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.06 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.01 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.05 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.44 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.58 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.89 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.69 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.04 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:17
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.69 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.8 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.64 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.8 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.57 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.99 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.57 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.02 km/giờ
Huyện Duy Xuyên
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

9.24 km

Gió

2.87 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0