Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:40 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 29.6°
Sáng/Tối
26.3/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.6°
Sáng/Tối
26.3/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 30.7°
Sáng/Tối
27.4/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.9°
Sáng/Tối
29.2/ 32.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 30.2°
Sáng/Tối
29/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 28°
Sáng/Tối
26.9/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 30°
Sáng/Tối
27.3/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.2/ 30.2°
Sáng/Tối
28.5/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 29.8°
Sáng/Tối
28.1/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28.9/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 29.8°
Sáng/Tối
29/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 29.8°
Sáng/Tối
28.3/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.9/ 30.4°
Sáng/Tối
28.1/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.8/ 30.9°
Sáng/Tối
29.8/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 28.5°
Sáng/Tối
29.5/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.8°
Sáng/Tối
28.2/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.2°
Sáng/Tối
28.7/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.4°
Sáng/Tối
27/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29.1°
Sáng/Tối
28.1/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Bầu trời quang đãng 28.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:03
Thấp/Cao

26°/41°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

17.6 °C

Chỉ số UV

2.84