Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:47 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Nhiều mây
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Thấp/Cao

24°/36°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0