Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:05 | 04/12/2023
Thấp/Cao
23.9/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.5/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Thấp/Cao

23°/27.6°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

9.88 km

Gió

2.12 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

3.34