Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:53 | 25/07/2024
Thấp/Cao
29.1/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.7/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.6/ 32.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.8/ 34.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.3/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Thấp/Cao

26.1°/34.3°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.24 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0