Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:57 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
29.7/ 20.8°
Sáng/Tối
24.6/ 22.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 21.7°
Sáng/Tối
19/ 22.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.7/ 20.6°
Sáng/Tối
21.6/ 22.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.2/ 22.9°
Sáng/Tối
21.4/ 23.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 22.4°
Sáng/Tối
21.5/ 23.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 24°
Sáng/Tối
22.7/ 23.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 23.5°
Sáng/Tối
23.7/ 24.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 20.7°
Sáng/Tối
23.1/ 20.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 21.6°
Sáng/Tối
20.3/ 26.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 24°
Sáng/Tối
20/ 29.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:55
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:53
Thấp/Cao

19.4°/30.9°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.52 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0.4