Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:55 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:46
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.08