Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:44 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 26.6°
Sáng/Tối
24.1/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 26.8°
Sáng/Tối
24.6/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.9°
Sáng/Tối
27/ 33.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 27.9°
Sáng/Tối
29.3/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.2°
Sáng/Tối
28.2/ 31.8°
Áp suất

998 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 33.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 32.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Thấp/Cao

24.3°/34.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0