Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:04 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Nhiều mây
Huyện Đại Lộc
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 34°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.21 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

11.04