Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:54 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:00
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0