Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:19 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 24.8°
Sáng/Tối
25.6/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 26.3°
Sáng/Tối
24.8/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 27.3°
Sáng/Tối
25/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35.2/ 25.6°
Sáng/Tối
26.3/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 25.4°
Sáng/Tối
23.2/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.1°
Sáng/Tối
24.8/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 34.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa nhẹ 26.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Thấp/Cao

24.2°/33.2°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0