Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:10 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:29
Mây rải rác
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa nhẹ 30°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

8.88