Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:33 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:27
Mưa nhẹ
Huyện Đại Lộc
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

3.78

Tin tức thời tiết