Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:10 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:12
Mưa cường độ nặng

04:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
2.97 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
6.29 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
7.68 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
8.26 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
7.93 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
7.7 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
7.52 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:13
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
7.39 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
7.82 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
7.97 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
7.54 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
7.8 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
7.31 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
6.56 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
6.13 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
6.31 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
7.52 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
8.25 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
7.59 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
7.51 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
7.12 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
5.7 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.6 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.26 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.39 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.53 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
6.57 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
6.63 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
6.31 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.87 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.74 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.45 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.73 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.53 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.36 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.33 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
4.79 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.35 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.56 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:13
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.13 km/giờ
Huyện Đại Lộc
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:12
Thấp/Cao

23°/24°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

2.55 km

Gió

3.87 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0