Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:42 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
25.6/ 26.4°
Sáng/Tối
24.9/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa cường độ nặng

22:00

27.2°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.13 km/giờ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 26.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa vừa

01:00

26.9°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.5 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.81 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.24 km/giờ

10:00

26.4°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.28 km/giờ

13:00

28.2°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.23 km/giờ

16:00

27.6°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.45 km/giờ

19:00

26.9°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.98 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.09 km/giờ
Ngày/Đêm
32.8/ 26°
Sáng/Tối
24.7/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa vừa

01:00

24.1°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.59 km/giờ

04:00

24.9°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.82 km/giờ

07:00

26.3°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.5 km/giờ

10:00

32.6°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
0.76 km/giờ

13:00

29.8°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.79 km/giờ

16:00

28.1°C / 34.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.52 km/giờ

19:00

26.7°C / 27.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.51 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.36 km/giờ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.85 km/giờ

04:00

24°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.67 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.43 km/giờ

10:00

31.4°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.99 km/giờ

13:00

32.3°C / 39.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
2.31 km/giờ

16:00

29.8°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.34 km/giờ

19:00

26.5°C / 27.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.79 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.19 km/giờ
Ngày/Đêm
32.5/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa nhẹ

01:00

24.6°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.6 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.84 km/giờ

07:00

26.1°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.75 km/giờ

10:00

32.5°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.87 km/giờ

13:00

33°C / 37.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.15 km/giờ

16:00

30.5°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.57 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.81 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.46 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24.3/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.82 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2 km/giờ

07:00

27.9°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.5 km/giờ

10:00

33.4°C / 38.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.12 km/giờ

13:00

32.4°C / 39.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.21 km/giờ

16:00

29.8°C / 36.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.97 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.72 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Thấp/Cao

24.4°/32.9°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

28 °C

Chỉ số UV

0