Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:37 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa vừa

01:00

28°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.65 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.89 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.58 km/giờ

10:00

34°C / 40°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
0.56 km/giờ

13:00

32°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
3.13 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.73 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.66 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.49 km/giờ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.62 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.75 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.31 km/giờ

10:00

34°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
0.7 km/giờ

13:00

33°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
3.24 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.96 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.71 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.86 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.9 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.77 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.69 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.6 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
0.99 km/giờ

16:00

32°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.64 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.43 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.79 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.02 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.76 km/giờ

10:00

33°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
2.3 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
55%
3.34 km/giờ

16:00

32°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
1.4 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.05 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.81 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.91 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.98 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.22 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.33 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.36 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.69 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.73 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.06 km/giờ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Thấp/Cao

24°/36°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

29 °C

Chỉ số UV

0