Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:53 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
39.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38.1/ 24.5°
Sáng/Tối
24/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
38.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 26.8°
Sáng/Tối
24.1/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 25.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 39.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 43.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Thấp/Cao

24.8°/39.2°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

20.6 °C

Chỉ số UV

6.66