Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:27 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:00
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0