Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:23 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
26.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23.1/ 25.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 23°
Sáng/Tối
23.8/ 24.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 22.9°
Sáng/Tối
22.2/ 23.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 23.8°
Sáng/Tối
22.2/ 25.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 22.2°
Sáng/Tối
22/ 28.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.6/ 23.7°
Sáng/Tối
22.2/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 23.1°
Sáng/Tối
22.3/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 22.2°
Sáng/Tối
23.8/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 21.1°
Sáng/Tối
21.9/ 28.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Thấp/Cao

22.5°/28°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

6.65 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

4.64