Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:04 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.97 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
98%
1.08 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
94%
0.71 km/giờ

10:00

32°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
1.43 km/giờ

13:00

30°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.83 km/giờ

16:00

28°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.16 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.35 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.17 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.97 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.94 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.97 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.25 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.37 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.39 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.43 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.04 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.47 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.9 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.91 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.9 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.77 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.54 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.85 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.4 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.67 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
1.02 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
1.15 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.92 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.73 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.92 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.72 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.99 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.85 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.88 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.92 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
1.83 km/giờ

16:00

28°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.18 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.1 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.83 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:44
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0