Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:50 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Huyện Bắc Trà My
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.24