Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:03 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

984 mb

Gió

8.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 25°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa rất nặng
Huyện Bắc Trà My
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.31 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.69