Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:01 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:44
Mưa vừa
Huyện Bắc Trà My
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:37
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

1.54