Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:56 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Thấp/Cao

24°/39°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0