Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:34 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
21.6/ 21.5°
Sáng/Tối
20.1/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 22.5°
Sáng/Tối
20.6/ 27.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 24.5°
Sáng/Tối
21.2/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.9/ 26.2°
Sáng/Tối
24/ 36.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.3/ 27.5°
Sáng/Tối
25.9/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.9/ 24°
Sáng/Tối
23.4/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 23.6°
Sáng/Tối
22.3/ 29.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 22.7°
Sáng/Tối
21.9/ 30.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 23.4°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.9/ 23.8°
Sáng/Tối
22.6/ 32.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.3/ 22.8°
Sáng/Tối
21.8/ 31.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 24.9°
Sáng/Tối
21.8/ 28.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
22.5/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 23.3°
Sáng/Tối
24.1/ 29.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:57
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:55
Thấp/Cao

20.1°/35.7°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

20.7 °C

Chỉ số UV

1.37