Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:58 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26.6°
Sáng/Tối
24.6/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.3/ 34.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa nhẹ 24.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Thấp/Cao

24.3°/33.7°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0.15