Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:56 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa vừa
Huyện Bắc Trà My
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

7.46 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0