Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:55 | 14/07/2024
Thấp/Cao
25/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.3/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.5/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.2/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.5/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa vừa 24.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Thấp/Cao

22.4°/33°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0