Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:52 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa vừa

07:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.52 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.95 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.25 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.83 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.35 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.05 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.97 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.79 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.02 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.74 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.51 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.19 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.08 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.77 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.68 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.58 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.87 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.08 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.13 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.75 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.6 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.77 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.89 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.18 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.24 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.17 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.39 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.51 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.31 km/giờ
Huyện Bắc Trà My
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Thấp/Cao

22°/23°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

1.65 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0