Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:20 | 25/07/2024
Mây cụm 28.7°

Mây cụm

Cảm giác như 33.8°.

Thấp/Cao
26.8°/39.6°
Độ ẩm
79%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.02 km/giờ
Điểm ngưng
24.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
854.49
NH3
9.63
NO
0.04
NO2
12.34
O3
8.94
PM10
41.76
PM25
28.95
SO2
3.55

Thời tiết Huyện Thanh Ba - Phú Thọ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Ba - Phú Thọ trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thanh Ba - Phú Thọ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Thanh Ba - Phú Thọ những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Ba - Phú Thọ những ngày tới