Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:50 | 23/04/2024
Nhiều mây 25.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Thấp/Cao
23.7°/34.4°
Độ ẩm
85%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.06 km/giờ
Điểm ngưng
22.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
747.68
NH3
6.02
NO
0
NO2
9.77
O3
66.52
PM10
31.39
PM25
26.84
SO2
7.45

Thời tiết Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ những ngày tới