Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:25 | 24/05/2024
Bầu trời quang đãng 26°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
25.4°/34.7°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.85 km/giờ
Điểm ngưng
23.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1815.8
NH3
10.77
NO
0.01
NO2
22.28
O3
12.7
PM10
172.63
PM25
161.8
SO2
6.68

Thời tiết Xã Ninh Dân - Huyện Thanh Ba theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Ninh Dân - Huyện Thanh Ba trong 12h tới

Thời tiết Xã Ninh Dân - Huyện Thanh Ba những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Ninh Dân - Huyện Thanh Ba những ngày tới

Lượng mưa Xã Ninh Dân - Huyện Thanh Ba những ngày tới