Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:50 | 16/07/2024
Mây cụm 25.3°

Mây cụm

Cảm giác như 26.6°.

Thấp/Cao
24.9°/33.7°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.85 km/giờ
Điểm ngưng
24.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
427.25
NH3
3.45
NO
0
NO2
3.3
O3
24.32
PM10
8.61
PM25
7.76
SO2
0.56

Thời tiết Huyện Tân Sơn - Phú Thọ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Sơn - Phú Thọ trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tân Sơn - Phú Thọ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tân Sơn - Phú Thọ những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Sơn - Phú Thọ những ngày tới