Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:06 | 15/06/2024
Nhiều mây 29.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 34.7°.

Thấp/Cao
26.7°/33.2°
Độ ẩm
80%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.5 km/giờ
Điểm ngưng
25.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
660.9
NH3
7.47
NO
0
NO2
7.88
O3
37.55
PM10
32.79
PM25
29.09
SO2
2.38

Thời tiết Xã Võ Lao - Huyện Thanh Ba theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Võ Lao - Huyện Thanh Ba trong 12h tới

Thời tiết Xã Võ Lao - Huyện Thanh Ba những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Võ Lao - Huyện Thanh Ba những ngày tới

Lượng mưa Xã Võ Lao - Huyện Thanh Ba những ngày tới