Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:04 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 26°
Sáng/Tối
27.6/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Nhiều mây

01:00

28.5°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1 km/giờ

04:00

28.2°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.27 km/giờ

07:00

28.1°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.87 km/giờ

10:00

30.1°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.04 km/giờ

13:00

29°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.61 km/giờ

16:00

28°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.51 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.79 km/giờ

22:00

26.1°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.33 km/giờ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.3/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ

01:00

26.1°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.37 km/giờ

04:00

26.8°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.28 km/giờ

07:00

26.7°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.27 km/giờ

10:00

29.9°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.5 km/giờ

13:00

34.4°C / 41.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.23 km/giờ

16:00

29.9°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.7 km/giờ

19:00

28.4°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.91 km/giờ

22:00

27.8°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.37 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26.1°
Sáng/Tối
27.8/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ

01:00

27.6°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.44 km/giờ

04:00

26.4°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.15 km/giờ

07:00

27.7°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.87 km/giờ

10:00

30.7°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.73 km/giờ

13:00

29.7°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.49 km/giờ

16:00

30.5°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.81 km/giờ

19:00

29°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.2 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.72 km/giờ
Ngày/Đêm
35.2/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa

01:00

26.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.56 km/giờ

04:00

26.9°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.39 km/giờ

07:00

27.1°C / 30.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.85 km/giờ

10:00

31.2°C / 38.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.17 km/giờ

13:00

35.9°C / 42.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
0.91 km/giờ

16:00

35.4°C / 42.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.8 km/giờ

19:00

30.2°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.61 km/giờ

22:00

27.9°C / 32.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.21 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.3°
Sáng/Tối
27.8/ 27.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ

01:00

27.8°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.33 km/giờ

04:00

27.4°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.54 km/giờ

07:00

27.2°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.08 km/giờ

10:00

28°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.03 km/giờ

13:00

29.7°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.14 km/giờ

16:00

28.2°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.42 km/giờ

19:00

27.4°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.22 km/giờ

22:00

26.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.64 km/giờ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Thấp/Cao

26.5°/34.3°

Độ ẩm

79%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0