Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:25 | 12/04/2024
Nhiều mây 30°

Nhiều mây

Cảm giác như 32.8°.

Thấp/Cao
24.2°/35.3°
Độ ẩm
67%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.1 km/giờ
Điểm ngưng
22.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
587.46
NH3
9.12
NO
0.01
NO2
17.99
O3
75.1
PM10
29.94
PM25
22.04
SO2
18.12

Thời tiết Huyện Tam Nông - Phú Thọ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Nông - Phú Thọ trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tam Nông - Phú Thọ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tam Nông - Phú Thọ những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tam Nông - Phú Thọ những ngày tới