Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:10 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
18/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1026 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 11°
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1027 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
9/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 10°
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
9/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 10°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 13°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:24
Bầu trời quang đãng
Huyện Thanh Ba
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0