Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:42 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.4/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
26.3/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.1/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.5/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.6/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
29.8/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.4/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 34.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Thấp/Cao

25.2°/36°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.56 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

5.99