Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:42 | 24/05/2024
Mây cụm 25°

Mây cụm

Cảm giác như 26.1°.

Thấp/Cao
25.7°/34.8°
Độ ẩm
91%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.49 km/giờ
Điểm ngưng
23 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1762.39
NH3
18.49
NO
0.01
NO2
22.28
O3
11.36
PM10
170.54
PM25
160.18
SO2
6.91

Thời tiết Xã Đỗ Xuyên - Huyện Thanh Ba theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đỗ Xuyên - Huyện Thanh Ba trong 12h tới

Thời tiết Xã Đỗ Xuyên - Huyện Thanh Ba những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Đỗ Xuyên - Huyện Thanh Ba những ngày tới

Lượng mưa Xã Đỗ Xuyên - Huyện Thanh Ba những ngày tới