Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:57 | 24/07/2024
Nhiều mây 25.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Thấp/Cao
25.7°/36.3°
Độ ẩm
98%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.69 km/giờ
Điểm ngưng
25 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
413.9
NH3
1.79
NO
0
NO2
2.14
O3
9.3
PM10
6.62
PM25
6.03
SO2
0.28

Thời tiết Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ những ngày tới