Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:18 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Huyện Thanh Ba
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

4.63