Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:06 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Bầu trời quang đãng 34°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:11
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

28%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.99 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0