Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:45 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 34.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 23.7°
Sáng/Tối
23.7/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 24.9°
Sáng/Tối
23.1/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.6°
Sáng/Tối
23.7/ 35.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 28.8°
Sáng/Tối
25.1/ 35.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 30.9°
Sáng/Tối
26.5/ 40°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.7/ 28.9°
Sáng/Tối
26.3/ 40°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.4/ 29.5°
Sáng/Tối
26.7/ 40.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.4/ 30.9°
Sáng/Tối
26.1/ 42.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 34.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 33.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.3/ 31.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 25.7°
Sáng/Tối
23.1/ 33.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 33.4°
Sáng/Tối
25.9/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Bầu trời quang đãng 26.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Thấp/Cao

24.5°/34.5°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0