Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:22 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

990 mb

Gió

11.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa vừa
Huyện Thanh Ba
Đã cập nhật 20 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0