Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:41 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:54
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0