Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:20 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa nhẹ
Huyện Thanh Ba
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Thấp/Cao

14°/19°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0