Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:08 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
35.4/ 28.2°
Sáng/Tối
25.9/ 31°
Áp suất

995 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 29.8°
Sáng/Tối
26.6/ 35°
Áp suất

996 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
39/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 33.9°
Áp suất

998 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 29.7°
Áp suất

999 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.6°
Sáng/Tối
26.3/ 25.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 25.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.5°
Sáng/Tối
25.4/ 28.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 29.9°
Sáng/Tối
27/ 30.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29.1°
Sáng/Tối
28.6/ 30.7°
Áp suất

999 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây cụm 28.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Thấp/Cao

26.8°/39.3°

Độ ẩm

80%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0