Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:47 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa vừa
Huyện Thanh Ba
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

9.58 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0