Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:54 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
11/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 14°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Thấp/Cao

11°/23°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.25 km/giờ

Điểm ngưng

2 °C

Chỉ số UV

0