Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:27 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.3/ 35.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24/ 25.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 25.6°
Sáng/Tối
23.5/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.1°
Sáng/Tối
23.6/ 34.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 35.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.2°
Sáng/Tối
26.2/ 37.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.3/ 29.6°
Sáng/Tối
26.7/ 38°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Thấp/Cao

24.5°/38.6°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0