Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:51 | 16/07/2024
Mưa nhẹ 24.6°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.7°.

Thấp/Cao
24.5°/32.6°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.29 km/giờ
Điểm ngưng
24.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
417.23
NH3
1.82
NO
0
NO2
4.2
O3
23.96
PM10
8.85
PM25
8.04
SO2
0.65

Thời tiết Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ những ngày tới