Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:53 | 23/05/2024
Mây thưa 27°

Mây thưa

Cảm giác như 30.6°.

Thấp/Cao
25.8°/34°
Độ ẩm
78%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.76 km/giờ
Điểm ngưng
23.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
2162.93
NH3
5.19
NO
0
NO2
50.04
O3
24.68
PM10
207.37
PM25
194.21
SO2
21.22

Thời tiết Huyện Lâm Thao - Phú Thọ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Thao - Phú Thọ trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lâm Thao - Phú Thọ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Lâm Thao - Phú Thọ những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lâm Thao - Phú Thọ những ngày tới