Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:09 | 24/04/2024
Nhiều mây 24.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Thấp/Cao
24.1°/35.8°
Độ ẩm
93%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.25 km/giờ
Điểm ngưng
23.8 °C
Chỉ số UV
0.51

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
761.03
NH3
6.27
NO
0
NO2
8.48
O3
32.19
PM10
39.79
PM25
35.01
SO2
3.87

Thời tiết Huyện Phù Ninh - Phú Thọ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Ninh - Phú Thọ trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phù Ninh - Phú Thọ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Phù Ninh - Phú Thọ những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Ninh - Phú Thọ những ngày tới