Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:25 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Mưa vừa

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.18 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.59 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.18 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
6.03 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
6.23 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
5.74 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
5.52 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
5.34 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
5.25 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.81 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.16 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
3.31 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.81 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.44 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.24 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.44 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.59 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
3.8 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
4.01 km/giờ

16:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
3.45 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.23 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.58 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.52 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.8 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.3 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.34 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
3.87 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.39 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.41 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
4.06 km/giờ
Huyện Phú Ninh
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Thấp/Cao

23°/25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

6.37 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0