Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:50 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Huyện Phú Ninh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

8.58