Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:48 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
36.7/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.4/ 28.9°
Sáng/Tối
25/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.8/ 24.6°
Sáng/Tối
27.3/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
36.8/ 27.2°
Sáng/Tối
24.1/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 25.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 35.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Thấp/Cao

25.5°/39.4°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.88