Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:04 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa vừa
Huyện Phú Ninh
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

5.66 km

Gió

3.59 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0