Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:16 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.75 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.02