Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:50 | 24/04/2024
Thấp/Cao
25/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24.4/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
27.9/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
37.2/ 37.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
38.7/ 38.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
32.2/ 32.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.8/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 38°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 43.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Thấp/Cao

24.4°/38.8°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.05 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

9.44