Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:57 | 26/06/2022
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
35/ 35°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Huyện Phú Ninh
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 34°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Thấp/Cao

24°/36°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.46 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

11.02