Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:03 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:26
Mưa vừa
Huyện Phú Ninh
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết