Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:27 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:18
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:15
Mưa nhẹ
Huyện Phú Ninh
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa cường độ nặng 23°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:20
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

7.96 km

Gió

2.55 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.02