Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:55 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 26.6°
Sáng/Tối
24.9/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.7°
Sáng/Tối
25.7/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.3°
Sáng/Tối
25.7/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27.9°
Sáng/Tối
25.5/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.3/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.8°
Sáng/Tối
25.3/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 28.9°
Sáng/Tối
26.8/ 35.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.2°
Sáng/Tối
26.9/ 35.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26.1°
Sáng/Tối
27.6/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Thấp/Cao

24.4°/32.1°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0