Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:55 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0