Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:25 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:43
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0