Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:55 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Huyện Phú Ninh
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.54 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.96