Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:41 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Mưa vừa

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.51 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
94%
2.23 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.12 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.16 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.43 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.68 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.26 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.09 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.95 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.47 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.08 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.32 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.54 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.68 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.92 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
4.29 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
5.37 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

975 mb

Gió

15.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa rất nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
6.74 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
9.28 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
96%
14.63 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
92%
15.79 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
90%
7.47 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.87 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.32 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.47 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.16 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.3 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.97 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
65%
1.26 km/giờ

13:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.4 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.28 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.69 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.64 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.89 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.98 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.76 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.56 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
64%
3.48 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.19 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.59 km/giờ
Huyện Phú Ninh
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0