Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:47 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
34.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ

04:00

25.8°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.25 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.22 km/giờ

10:00

30.7°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.75 km/giờ

13:00

35.8°C / 40.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
4.4 km/giờ

16:00

32.9°C / 38.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
4.01 km/giờ

19:00

27.8°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.05 km/giờ

22:00

26.3°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.2 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.7°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
93%
1.61 km/giờ

04:00

25°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.09 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.81 km/giờ

10:00

30.7°C / 35.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.32 km/giờ

13:00

28.1°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.68 km/giờ

16:00

27.6°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.43 km/giờ

19:00

26.1°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.89 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.34 km/giờ
Ngày/Đêm
34.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 25.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa cường độ nặng

01:00

25.1°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.63 km/giờ

04:00

25.3°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.67 km/giờ

07:00

27.5°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.4 km/giờ

10:00

33.2°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.32 km/giờ

13:00

33.5°C / 38.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
2.65 km/giờ

16:00

26.7°C / 27.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.42 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.25 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.18 km/giờ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.76 km/giờ

04:00

26°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.85 km/giờ

07:00

26.5°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.46 km/giờ

10:00

27.1°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.68 km/giờ

13:00

28.9°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.91 km/giờ

16:00

26.5°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.79 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.54 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.61 km/giờ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa vừa

01:00

25°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.78 km/giờ

04:00

25.8°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.03 km/giờ

07:00

26.9°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.81 km/giờ

10:00

27.4°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.75 km/giờ

13:00

27.9°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.87 km/giờ

16:00

27°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.8 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.36 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.62 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.7 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Thấp/Cao

24.6°/35.9°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0