Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:51 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa nhẹ

13:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.5 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.51 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.75 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.16 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.41 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.36 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.37 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.85 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.72 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
3.27 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.67 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

984 mb

Gió

9.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa rất nặng

01:00

23°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
2.64 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
98%
7.15 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
97%
9.94 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
7.31 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.12 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.38 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.05 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.49 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.51 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.41 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.3 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
57%
2.1 km/giờ

13:00

32°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
53%
2.52 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
72%
0.77 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.2 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.31 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.29 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.32 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.04 km/giờ

10:00

32°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
0.7 km/giờ

13:00

33°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.52 km/giờ

16:00

27°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.55 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.21 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.77 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.15 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.69 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.74 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.17 km/giờ
Huyện Nông Sơn
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

6.27