Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:18 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
37.7/ 25.2°
Sáng/Tối
26.6/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.8°
Sáng/Tối
25.1/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 25.8°
Sáng/Tối
23.1/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 26.5°
Sáng/Tối
24.1/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 28.3°
Sáng/Tối
25.8/ 38.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.5/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 38.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 25.9°
Sáng/Tối
26.3/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 25.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 25.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Thấp/Cao

24.5°/38°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

27.6 °C

Chỉ số UV

0