Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:07 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0