Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 23:36 | 18/08/2022
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:01
Mưa nhẹ
Huyện Nông Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0