Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:15 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:47
Mưa nhẹ
Huyện Nông Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:39
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0