Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:44 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
21/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:01
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

7.45 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0