Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:07 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 28.2°
Sáng/Tối
29.4/ 31.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 30.5°
Áp suất

999 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 26.6°
Sáng/Tối
28.3/ 30.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 33.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 37.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 28.4°
Sáng/Tối
26.5/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 28°
Sáng/Tối
26.6/ 34.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 37.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 38°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Thấp/Cao

27.7°/33.4°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0