Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:04 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Thấp/Cao

25°/38°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.05