Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:06 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
29.7/ 20.5°
Sáng/Tối
18.4/ 24.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 20.6°
Sáng/Tối
19.2/ 22.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21.5/ 23.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 23.7°
Sáng/Tối
21.7/ 23.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 23°
Sáng/Tối
23.8/ 23.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.9/ 22.3°
Sáng/Tối
23.1/ 23.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 21.8°
Sáng/Tối
22.3/ 23.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 21.3°
Sáng/Tối
20.2/ 22.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 22.7°
Sáng/Tối
20.5/ 30.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.7/ 25.6°
Sáng/Tối
22.2/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Mây rải rác
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây rải rác 24.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:54
Thấp/Cao

18.3°/31.4°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0