Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:10 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
26/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Mưa vừa
Huyện Nông Sơn
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

5.92 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0