Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:40 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:19
Mưa nhẹ
Huyện Nông Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0