Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:57 | 05/06/2023
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
35/ 35°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
37/ 37°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
4.48 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
2.08 km
Áp suất

1007 mb

Mưa cường độ nặng
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Thấp/Cao

23°/38°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

2.43