Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:50 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:20
Mưa cường độ nặng

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.59 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.19 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
3.31 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:20
Mưa cường độ nặng

01:00

25°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
92%
5.61 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
6.49 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
6.53 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
6.81 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
6.78 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
7.42 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
7.96 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
6.72 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:19
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
6.45 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
5.95 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
6.02 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
5.64 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
5.79 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
6.12 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
5.25 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.76 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:19
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.12 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.56 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
4.54 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
3.54 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.08 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
5.29 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
4.79 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.27 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:18
Mưa rất nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.84 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
6.42 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
6.61 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
7.82 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
97%
7.08 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
7.86 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
7.83 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
6.7 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.26 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.13 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.82 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
2.68 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
3.2 km/giờ
Huyện Nam Trà My
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa vừa 23°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:20
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

3.39 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.88