Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:19 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Ít mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

10.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

11.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:15
Mưa nhẹ
Huyện Nam Trà My
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0