Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:35 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0