Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:18 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa vừa
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa vừa 22°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.26 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0