Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:11 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 23°
Sáng/Tối
23.8/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 23.9°
Sáng/Tối
23.6/ 23.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.4/ 23.5°
Sáng/Tối
23.4/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 24°
Sáng/Tối
23.2/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23.5/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 23.2°
Sáng/Tối
23.1/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 23.1°
Sáng/Tối
22/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 24.2°
Sáng/Tối
23.3/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 32.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.3/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23.2°
Sáng/Tối
24/ 23.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.5/ 23.2°
Sáng/Tối
23.8/ 23.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Thấp/Cao

23.5°/31.9°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0