Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:27 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa cường độ nặng
Huyện Nam Trà My
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

5.67 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0