Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:58 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

987 mb

Gió

9.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa vừa
Huyện Nam Trà My
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0