Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:54 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 26.9°
Sáng/Tối
24.4/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.3°
Sáng/Tối
24.1/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.4°
Sáng/Tối
24.5/ 23.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 24.2°
Sáng/Tối
23.1/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 27.8°
Sáng/Tối
24.1/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24.6°
Sáng/Tối
23.1/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.8/ 23.8°
Sáng/Tối
24.4/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 23.1°
Sáng/Tối
24.9/ 23.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 26.8°
Sáng/Tối
24.4/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.3/ 24.4°
Sáng/Tối
26/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 26.7°
Sáng/Tối
24.3/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.8°
Sáng/Tối
25.7/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26.6/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 24.8°
Sáng/Tối
25.8/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 23.7°
Sáng/Tối
24/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 23.7°
Sáng/Tối
24/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.4°
Sáng/Tối
24.9/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.4°
Sáng/Tối
23.9/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 23.7°
Sáng/Tối
23.3/ 23.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 22.1°
Sáng/Tối
23.8/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 24.2°
Sáng/Tối
23.4/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 23.8°
Sáng/Tối
24.6/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 24.7°
Sáng/Tối
25.5/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 34°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Thấp/Cao

24°/40°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

5.8