Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:42 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:19
Mưa nhẹ
Huyện Nam Trà My
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Thấp/Cao

20°/24°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

3.82 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0