Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:44 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.21