Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:41 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 18.8°
Sáng/Tối
16/ 19.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.7/ 19.9°
Sáng/Tối
18/ 21.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.6/ 21.8°
Sáng/Tối
20.5/ 22.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 22.3°
Sáng/Tối
20.5/ 23.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 22.5°
Sáng/Tối
21.7/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 22.1°
Sáng/Tối
22.8/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 20.2°
Sáng/Tối
21.4/ 22.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22.5°
Sáng/Tối
19.4/ 24.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 22.7°
Sáng/Tối
21.8/ 27.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 25.2°
Sáng/Tối
22.6/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 19.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 19.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:54
Thấp/Cao

16.4°/30.3°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

18.5 °C

Chỉ số UV

0