Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:40 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
36/ 24.3°
Sáng/Tối
23.7/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.9/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34.1/ 23.1°
Sáng/Tối
24.3/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34/ 23.3°
Sáng/Tối
22/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 24.7°
Sáng/Tối
22.3/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 24.3°
Sáng/Tối
23.1/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 24.2°
Sáng/Tối
23.8/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.3/ 23.1°
Sáng/Tối
23.7/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 23.8°
Sáng/Tối
22.3/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 23.4°
Sáng/Tối
23.4/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 24.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Thấp/Cao

23.9°/37.2°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0