Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:58 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 19°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:44
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0