Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:51 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.21